Om uddannelsen

UDDANNELSEN FOR IVÆRKSÆTTERE

DET TÆTTESTE DU KOMMER PÅ EN KANDIDAT I IVÆRKSÆTTERI

FÅ REDSKABERNE TIL SUCCES

Din mest værdiskabende investering

Skab en succesfuld virksomhed

Tag uddannelsen derhjemme

Få certifikat efter uddannelse

Manifestér din fremtid

UDDANNELSEN, DINE KONKURRENTER HÅBER, DU IKKE TAGER

Du har altid kunnet uddanne dig til mange ting, men aldrig til at blive iværksætter. Det er ganske enkelt for skørt.
Iværksætteri er kendt for at være risikopræget, da man skal på dybt vand og lære gennem fejl. Men tænk, hvis man kunne springe en del fejl over – og få endnu bedre kort på hånden til at mestre iværksætteri.
Iværksætteruddannelsen vil lære dig om alt, der skal til for at kunne skabe og skalere en succesfuld virksomhed.

Vores ambition er at være det mest værdiskabende,
du nogensinde har gjort for dig selv

CEO – IVÆRKSÆTTERPORTALEN

DET LÆRER DU:

Konkrete metoder, strategier og taktikker for at opnå succes

At mestre helikopterperspektivet i at drive en succesfuld virksomhed

Præcis, hvad du skal gå hjem og gøre i din virksomhed

TAG UDDANNELSEN, HVIS DU:

Vil opnå større succes med din virksomhed

Ikke går på kompromis med værdiskabende læring

Vil tage en uddannelse i iværksætteri

Det skal ikke komme fra os selv

MEN FRA IVÆRKSÆTTERNE

Få redskaberne til at kunne skabe
en succesfuld virksomhed

Certifikat ved bestået uddannelse.

Fuldkomment overblik over modulerne

19 moduler med 100+ videoer & et fællesskab af iværksættere
 

Halvdelen af danske startups lukker..

Danmark er en lønmodtagernation. Der har aldrig været færre nye iværksættere end lige nu. 2023 blev året med flest konkurser i de seneste 12 år. I 9/10 brancher er overlevelsestallene faldende.
Virksomhedsejerne har ikke gode nok kort på hånden til at få succes. Det vil vi lave om på.

De første skridt som iværksætter

4 videoer

00:17:10

1. Få et perspektiv

Her skaber du det overordnede perspektiv for din iværksætterrejse. 

2. Skab et mål og et formål

Her får vi greb om det gode formål og hvorfor det er så vigtigt.

3. Lav en plan - og bliv god til at prioritere

En plan skaber retning og øger din evne til at prioritere.

4. Ingen trafik uden en fælles p-plads

Vi skaber balance mellem din kreativitet og dit daglige fokus.

Det skal du være opmærksom på

7 videoer

00:32:12

1. De fleste lykkes ikke!

Vi skaber opmærksomhed på faldgruberne, så du undgår dem.

2. Bootstrapping skaber muligheder

Her ser vi på bootstrapping og hvordan det giver dig bedre odds.

3. Hold styr på pengene - hjælp hinanden

Pengene er temperaturen i dit selskab, så vi skaber fokus på dem.

4. Pas på pengene - også de andres!

Værn om de penge der er i dit selskab og brug dem med omhu.

5. Virksomhedsjura

Start light med juraen – men få jer en ejeraftale!

6. Tanker om exit - allerede før man går i gang

At kende den ønskede slutdestination skaber en bedre start.

7. Det er vigtigt at have det sjovt!

Der er mange udfordringer i startuplivet, så husk at have det sjovt!

Din indstilling og attitude

7 videoer

00:43:56

1. At tjene penge

Fokus skal i første omgang være på at tjene penge.

2. At tjene nogen

En virksomhed er en fantastisk mulighed for at påvirke samfundet.

3. At ændre en branche

Det er muligt at ændre et flertals måde at agere på som iværksætter.

4. At bygge et brand

Du kan gå efter at bygge et kendt brand, hvis det er dit fokus.

5. Mod

Som iværksætter skal du etablere det fornødne mod.

6. Vilje

Der er kæmpe forskel på “at gerne ville” og “at ville”.

7. Udholdenhed

Du skal kunne holde ud og hænge i så længe det er nødvendigt.

Strategi

8 videoer

00:46:57

1. Succes kræver mål

Klart definerede mål øger dine odds for succes.

2. Strategiske mål

Først ser vi på de overordnede strategiske mål (1-2 års sigt).

3. Taktiske mål

De strategiske mål brydes ned i taktiske mål (6-12 måneders sigt).

4. Handlinger og ansvarlige

De taktiske mål brydes ned i en handlingsplan – lige til at gå til!

5. SMART-princippet

Vi ser på, hvordan du justerer din plan hen ad vejen.

6. Strategiopfølgning - og justér planen!

Vi ser på, hvordan du justerer din plan hen ad vejen.

7. Vælg modet til at pivotere

Når resultaterne udebliver, skal du være modig og pivotere.

8. Kunden ved altid bedst

Mødet med kunderne giver dig værdifuld feedback.

Produktudvikling

7 videoer

00:52:30

1. Introduktion til produktudvikling

Indflyvning til at udvikle et produkt klogt og med fokus på pengene.

2. Product road map - hvorfor og hvordan

Vi ser på, hvad et product road map er og hvordan du styrer det.

3. Minimum Viable Product #1

Introduktion til den første lancering af dit produkt og hvad det kræver.

4. Minimum Viable Product #2

Vi ser på, hvordan du prioriterer dit fokus ifm. at udvikle et MVP.

5. Test, test, test

At teste sit produkt gør dig klogere og potentielt rigere.

6. Lad være med at drukne i produktsovsen

Drop idéen om det perfekte produkt – kom i marken og mød kunderne!

7. Product Road Map - som strategisk værktøj

Det strategiske product road map skaber intern ro og fokus.

Markedet

8 videoer

00:56:08

1. Er der hul i markedet?

Vi ser på, hvordan du spotter, om der er plads til dig på et marked.

2. Gå på jagt efter markedet

Vi ser på, hvordan du finder behov og betalingsvilje i markedet.

3. Hvorfor er markedets størrelse vigtig?

Markedets størrelse i kroner er et udtryk for dit forretningspotentiale.

4. TAM, SAM og SOM

Vi ser på forskellene mellem adresserbare og opnåelige markeder.

5. Market Sizing

Vi ser på, hvordan man beregner størrelsen på et marked.

6. Markedstendenser

Markeder udvikler sig over tid og du lærer her at forstå tendenser.

7. Product Life Cycle (PLC-kurven)

Vi ser på et produkts livscyklus og de muligheder, det giver.

8. Konkurrenter

Vi ser på, hvordan du håndterer og orienterer dig ift. konkurrenter.

Kommunikation

4 videoer

00:29:30

1. Kommunikation er vejen frem

Kommunikation er måden at nå kunder og samarbejdspartnere på.

2. Din hjemmeside er dit visitkort

En tydelig hjemmeside med klare budskaber er guld værd.

3. Det visuelle udtryk - og indtryk

En tydelige visuel identitet skaber kant i markedet.

4. Sæt dig i kundens sted

Du skal forstå dine kunder og hvordan de gerne vil tales til.

Marketing

7 videoer

00:57:36

1. Introduktion til marketing

Her får du det overordnede perspektiv på marketing.

2. Marketingtyper

Lær om fordele og ulemper ved online og offline marketing.

3. Push marketing

Lær hvordan du skaber opmærksomhed via marketingkanaler.

4. Pull marketing

Lær hvordan du fanger interesserede potentielle kunder.

5. Offline marketing

Lær de forskellige metoder til at skaffe leads via offline kanaler.

6. Hjemmeside

Lær hvordan du skaber en købsopfordrende hjemmeside.

7. Content

Lær om de forskellige typer af indhold og hvornår de bør bruges.

Salg

11 videoer

00:54:45

1. Velkomst fra Rasmus

Introduktion til salgscyklen og hvordan du griber salget an.

2. Segmentering - Den ideelle kunde

Lær hvordan du udvælger de kunder, du vil fokusere på.

3. Lead generering

Lær hvordan du skaber leads til din salgsmaskine.

4. Book mødet - Effektivitet

Lær at booke møder uden at spilde din tid.

5. Book mødet - Budskab

Lær hvordan du skaber gode salgsbudskaber, når du booker møder.

6. Forbered dig til mødet – Mental forberedelse

Lær hvordan du kommer i win-mode inden mødet med en potentiel kunde.

7. Forbered dig til mødet - Praktik

Lær at forberede dig effektivt og effektfuldt til et salgsmøde.

8. Afhold mødet - Struktur

Lær hvordan du opbygger et effektivt salgsmøde.

9. Afhold mødet - Behov og løsning

Her ser vi på den gode præsentation af din løsning på salgsmødet.

10. Efterbehandling

Lær at bibeholde købsinteressen efter salgsmødet.

11. Forecasting

Lær hvordan du forecaster salget, så det bliver lettere at drive selskabet.

Økonomi

5 videoer

00:27:59

1. Introduktion til et regnskab

Vi ser på resultatopgørelse og balance, samt hvordan de hænger sammen.

2. Resultatopgørelsen

Vi gennemgår hovedposterne på resultatopgørelsen.

3. Balancen

Vi ser på hvad aktiver og passiver er og kobler det til egenkapitalen.

4. Forecast af omsætningen

Vi ser på, hvordan man forudser sin omsætning til budgetteringen.

5. Driftsbudget (Profit & Loss)

Her ser vi på det løbende driftsbudget og hvordan du bruger det i praksis.

Likviditet

6 videoer

00:31:55

1. Likviditetsbudget

Vi ser på, hvordan du holder styr på pengen, måned for måned.

2. Den fremsynede runway

Lær at beregne hvor langt ud i fremtiden, din forretning kan klare sig.

3. Rapportering

Klog rapportering skaber intern læring og øger din fremdrift.

4. Digitalt bogholderi

Det løbende bogholderi skal holdes up to date.

5. Kreditstyring

Lær at skabe likviditet ved at styre din kreditpolitik og -tilgang.

6. Factoring

Vi ser på værktøjer til at skaffe indbetalinger før tid mod betaling.

Investering

6 videoer

00:42:58

1. Grundtanken med ekstern kapital

Vi ser på idéen omkring at rejse kapital og hvordan man tilgår det.

2. Pengene skal følge behovet (planen!)

Vi ser på, hvordan man finder ud af, hvor mange penge, man bør rejse.

3. Kort om typer af investorer

Der er mange forskellige investortyper – mød dem her!

4. Her gemmer investorerne sig

Et par gode råd til at møde investorer og links til hvor de findes henne.

5. Kort om den nødvendige pitch

Vi ser på grundkomponenterne i den gode pitch.

6. Investeringsvejens faldgruber

Forstå hvad der kan gå galt, hvis man rejser kapital.

Lån

5 videoer

00:25:26

1. Lånetyper

Få en god fornemmelse af lånets muligheder og hvilke typer, der er.

2. Hav en plan med lånet!

Vi ser på, hvordan en klog plan for lånefinansiering ser ud.

3. Sikkerhed

Et lån koster ikke ejerandele, men det kræver, at du stiller sikkerhed.

4. Afdragsfrihed

Forstå idéen i afdragsfrihed og hvordan du udnytter det maksimalt.

5. Lånevejens faldgruber

Få en klar idé om, hvad du skal undgå, når du låner penge til dit selskab.

Fremdrift

7 videoer

00:43:57

1. Hold øjnene på bolden - focus is key!

Jo bedre du er til at holde fokus, desto bedre er du til at eksekvere.

2. Struktur, struktur, struktur

Vi ser på, hvordan du skaber klog struktur omkring dit daglige virke.

3. Kort om Value Drivers

Din virksomhed skal stige i værdi og vi ser på det, der driver værdien.

4. Undgå at drift bliver til brandslukning

Sådan holder du snuden i sporet samtidig med at du er kreativ.

5. Se de røde lamper i øjnene

Lær at håndtere udfordringerne – også dem, du ikke har bedt om.

6. Exitmuligheder

Vi ser på de mange exitmuligheder, der er for dig og dit selskab.

7. Salg af virksomhed

Her får du en introduktion til, hvordan man sælger et selskab.

Holdet

9 videoer

00:59:00

1. Derfor er holdet så vigtigt

Vi ser på alle de gode folk, du kan få omkring dig og din virksomhed.

2. Holdets kompetencer

Sådan udnytter du forskellighed til at styrke fremdriften.

3. Sæt det rigtige hold - og justér!

Lær at sætte holdet, men også hvornår det skal justeres for at skabe succes.

4. Co-founders

Her ser vi på fordele og ulemper ved at have co-founders.

5. Ejeraftaler

Vi dykker ned i væsentlige områder i ejeraftalen i relation til co-founders.

6. Bestyrelse vs Advisory Board

Vi ser på ligheder og forskelle for advisory boards og bestyrelse.

7. Hvornår skal man have en bestyrelse

Vi ser på bestyrelsens mange roller og timingen i at nedsætte den.

8. Pro bono mentorer

Lær at få gratis og relevant rådgivning fra dygtige folk.

9. Hvornår betaler man for ekstern rådgivning

Vi ser på de typer af rådgivning, som du må betale for.

Kulturen

3 videoer

00:16:51

1. Værdier og adfærd

Vi ser på, hvordan du skaber tydelige værdier og adfærd.

2. Værdiernes vigtighed

Vi ser på, hvordan værdierne er grundstrukturen i selskabets kultur.

3. Kulturen er limen!

Når dit selskab vokser, er kulturen essentiel for væksten.

Personlig udvikling

5 videoer

00:33:34

1. Du er lige så vigtig som produkt og selskab

Vi ser på, hvorfor din personlige udvikling er så vigtig.

2. Søg viden og sparring

Vi stiller skarpt på, hvordan du søger viden og sparring.

3. Lær at lytte

Du skal mestre at lytte for virkelig at accelerere vækst og muligheder.

4. Fokus, fokus og atter fokus

Vi ser på vekselvirkningen mellem fokus og udvikling.

5. Vækst handler også om én selv

Du skal vokse som menneske, i markedet og med håndværket.

Det svære indeni

5 videoer

00:34:33

1. Ensomheden

Her lærer du at håndtere den ensomhed, der kan opstå som founder.

2. At holde motivationen oppe - og finde din egen

Tips og tricks til løbende atholde motivationen i top.

3. Bekymringernes påvirkning

Lær at håndtere bekymringer – for de vil opstå.

4. Om at se sine skyggesider i øjnene

Lær at møde dig selv og tage vare på det, du opdager.

5. Den kære selvindsigt

Lær at øge din selvindsigt og dermed accelerere din personlige udvikling.

Om at være presset

5 videoer

00:34:17

1. Når holdet står forkert

Lær at håndtere interne konflikter på founderholdet.

2. Når likviditeten ånder en i nakken

Lær hvad du går, hvis pengene er ved at slippe op.

3. Når privatlivet råber op

Lær hvordan du tilgår private udfordringer samtidig med dit virke.

4. Når følelserne tager over

Lær at bryde negative spiraler og få styr på følelserne.

5. Livet som iværksætter

Husk altid hvorfor du valgte at blive iværksætter.

Og det er ikke det hele...

Iværksætterportalen er meget mere

Specialeuddannelser

Iværksætterportalen er i konstant udvikling og vil på sigt tilbyde dybdegående specialer inden for samtlige relevante forretningshjørner, så du fortsat kan lære mere. Indtil nu har vi planlagt specialer i: 

Økonomi, Investering, Personlig Branding, Digital Marketing, Salg, M&A og Erhvervsjura

Fællesskab af ligesindede

Hos iværksætterportalen får du et utroligt netværk af ligesindede iværksættere med samme vilje og gåpåmod som dig. 

Certifikater

Hos iværksætterportalen får du et digitalt certifikat som bevis på, at du har gennemført uddannelsen.

KUN ANSØGNINGER

Vi er ikke for alle...

For at opretholde vores uovertrufne succesrate accepterer vi kun et begrænset antal studerende ad gangen. Klik nedenfor for at ansøge om at komme med på vores uddannelse.

Uddannelsen for dig, der vil have mere succes

Vi vil være det mest værdiskabende, du nogensinde har gjort for dig selv

Det skal ikke tage 3 år at blive iværksætter

Uddannelse skal ikke tage lang tid – og det skal ikke indeholde moduler, der ikke er hyperrelevante for dig og din fremtid. Det skal være værdiskabende. Her kan du tage alle moduler med i praksis, og så bestemmer du selv, hvor lang tid det skal tage. 

Det skal ikke koste en formue at opnå succes

Vi har skåret alle mellemled fra – og vi skal ikke trække lønninger. Derfor har vi prissat vores produkt så billigt, at alle kan være med. Alle skal nemlig have muligheden for at blive en endnu dygtigere iværksætter. 

Det skal skabe værdi - lær fra de bedste

Vores undervisere er ikke nye i iværksætteri. Vi stræber efter at øge succesraten med succesfulde iværksættere i Danmark.
Derfor lærer du fra de bedste i faget.

Iværksætteruddannelsen

Det tætteste du kommer på en kandidat i iværksætteri

9.995 kr.

inkl. moms.

Konkrete metoder, strategier og taktikker for at opnå succes

Bliv master i økonomisk vækst med de rigtige redskaber

Få helikopterperspektivet, der giver overblikket som CEO

Lær om medabejdere, investeringer og kontrakter

Lær at skabe og skalere en succesfuld virksomhed

Få svar på dine spørgsmål i vores FAQ

Har du andre spørgsmål, så tøv ikke med at booke et optagelsesmøde. Her sikrer vi, at uddannelsen er noget for dig.

Ambitiøs upcoming eller erfaren iværksætter.. Vores uddannelse er lavet for at give en bred vifte af læring omkring, hvordan man får succes, hvis man ønsker at opbygge en spændende virksomhed. Er du super erfaren, vil du hurtigt vurdere hvilke moduler, der skaber værdi for dig.

Iværksætterportalen er en levende virksomhed, der først lige er begyndt. Du bliver introduceret for et fællesskab af ligesindede mennesker og vil løbende kunne tage specialer i ekstremt komplekse, men relevante forretningsområder, der passer til dit stadie på din rejse. Uddannelsens formål er at være det mest værdiskabende, du har gjort for dig selv på din iværksætterrejse. 

Det vigtigste for iværksætterportalen er, at alle får en stor bagage af ny viden med hjem. Derfor har vi en screeningsproces, der sikrer potentielle studerendes formål med at tage uddannelsen, så vi kan have en høj succesrate og påvirke dansk iværksætteri positivt. 

Vores ambition er, at uddannelsen er det mest værdiskabende, som du nogensinde har investeret i. Derfor går vi ikke på kompromis med kvaliteten, og ønsker at sikre netværket beståede tests og ikke mindst endnu mere succesfulde iværksættere.